Our dear bodies

Wat is de werkelijke weergave van het intieme mens-zijn zonder te vallen over de grillige grens van vals sentiment en/of pornografische afstandelijkheid? Wat gebeurt er als lichamen ontmoeten? Als natuur en natuurlijke liefde samenvloeien? Wat is rauwe naaktheid in al haar schoonheden?
En hoe kan deze rauwe weergave herkenbaarheid uitlokken in plaats van schaamte, vertrouwdheid in plaats van angst en eerbied in plaats van ongewenstheid.